Archiv kategorie: Obec

Myslivecký den 29.7.2017 od 15,00 hod na myslivecké chatě v Liptani

Maslivecký den 2017 plakát

vyvěšeno 3.7.2017

Obec Liptaň – veřejná vzhláška

Veřejná vyhláška F

Vyvěšeno: 20.6.2017

Sejmuto: 8.7.2017

Státní pozemkový úřad

Pozemkový úřad

seznam pozemku zveřejnění

Vyvěšeno: 20.6.2017

Sejmuto: 20.9.2017

Mikroregion Krnovsko

Schválený závěrečný účet – 20170612155628429

 

Rozpočtová opatření č.3

Vyvěšeno: 14.6.2017

Plán péče o přírodní památku Liptáňský bludný

 

Oznámení o projednání – Liptáňský bludný balvan

Navrh planu pece PP Liptansky bludny balvan

M5 bludný balvan .priloha

M1 bludný balvan .priloha

M3 bludný balvan. priloha

Pokračovat ve čtení »

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška – H.

vyvěšeno 5.6.2017

sejmuto: 27.6.2017

Voda svazek obcí- závěrečný účet za rok 2016

466200523_0_zpráva(2)

rozbor hosp.2016

závěrečný účet 2016

Vyvěšeno: 5.6.2017

Sejmuto: 30.6.2017

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Územního plánu Liptaň

 

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Územního plánu Liptaň

 

I.2.a) Výkres základního členění území

I.2.b) Hlavní výkres – urbanistická koncepce a doprava

I.2.c) Koncepce technické infrastruktury

I.2.d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.2.a) …

Pokračovat ve čtení »

Mikroregion KRNOVSKO

Fin 2-12M Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání MRK za 2016

Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření MRK za 2016

Závěrečný účet MRK za 2016

Vyvěšeno: 12.5.2017

Sejmuto: 31.5.2017

Informace o konání 13. zasedání ZO Liptaň

Pozvánka na 13. zasedání ZO 17.5.2017

Vyvěšeno: 9.5.2017

Sejmuto: 18.5. 2017