Category: Obec

Informace o konání 13. zasedání ZO Liptaň

Pozvánka na 13. zasedání ZO 17.5.2017

Vyvěšeno: 9.5.2017

Sejmuto: 18.5. 2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

 Vyvěšení aktualiz. seznamu nedost. iden. vlastníků

tabulka – seznam

Vyvěšeno: 3.5.2017

Pozemkový úřad

Pozemky k pronájmu

Pozemky k pronájmu Bučávka

Pozemky k pronájmu Horní Povelice

Pozemky k pronájmu Liptaň

 

 

Vyvěšeno:3 .5.2017

Sejmuto: 1.8.2017

 

Voda svazek obcí

Výpočet ceny – vodné – stočné 2016

Vyvěšeno: 2.5.2017

Sejmuto: 18.5.2017

Obec Liptaň – závěrečný účet

Audit za rok 2016 – zprava o přezkoumání hospodaření

příloha

Rozvaha

výkaz zisku a ztrát

Závěrečný účet

 

Vyvěšeno: 28.4.2017

Sejmuto: 17.5.2017

Závěrečný účet schválen 17.5.2017 č. usnesení 2/13/2017

vyvěšeno 17. 5.2017

Finanční úřad

 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 28.4.2017

Sejmuto: 29.5.2017

 

Mikroregion OSOBLAŽSKO

Inventarizační zprava r.2016

revizní komise – zápis

Výkaz FIN 2-12 Výkaz zisku a ztrát,

Rozvaha a Příloha

Závěrečný účet r.2016

Závěrečný účet-zprava

Zprava o výsledku hospodařeni r.2016

VYVĚŠENO 27.4.2017

SEJMUTO:

Dražební vyhláška

Usnesení o nařízení dražby

Vyvěšeno: 26.4.2017

Sejmuto: 12.5.2017

Záměr prodeje

Záměr č. 4-2017

vyvěšeno:25.4.2017

Sejmuto: 11.5.2017

Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu – Obnova místní komunikace na par. č. 2072/1 Liptaň

Výzva ,, Obnova místní komunikace na par. č. 2072-1 Liptaň

Vyvěšeno: 24.4.2017

Sejmuto: 10.5.2017