Archiv kategorie: Úřední deska (archiv)

Plán péče o přírodní památku Liptáňský bludný

 

Oznámení o projednání – Liptáňský bludný balvan

Navrh planu pece PP Liptansky bludny balvan

M5 bludný balvan .priloha

M1 bludný balvan .priloha

M3 bludný balvan. priloha

Pokračovat ve čtení »

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška – H.

vyvěšeno 5.6.2017

sejmuto: 27.6.2017

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Územního plánu Liptaň

 

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Územního plánu Liptaň

 

I.2.a) Výkres základního členění území

I.2.b) Hlavní výkres – urbanistická koncepce a doprava

I.2.c) Koncepce technické infrastruktury

I.2.d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.2.a) …

Pokračovat ve čtení »

Mikroregion KRNOVSKO

Fin 2-12M Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání MRK za 2016

Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření MRK za 2016

Závěrečný účet MRK za 2016

Vyvěšeno: 12.5.2017

Sejmuto: 31.5.2017

Informace o konání 13. zasedání ZO Liptaň

Pozvánka na 13. zasedání ZO 17.5.2017

Vyvěšeno: 9.5.2017

Sejmuto: 18.5. 2017

Voda svazek obcí

Výpočet ceny – vodné – stočné 2016

Vyvěšeno: 2.5.2017

Sejmuto: 18.5.2017

Obec Liptaň – závěrečný účet

Audit za rok 2016 – zprava o přezkoumání hospodaření

příloha

Rozvaha

výkaz zisku a ztrát

Závěrečný účet

 

Vyvěšeno: 28.4.2017

Sejmuto: 17.5.2017

Závěrečný účet schválen 17.5.2017 č. usnesení 2/13/2017

vyvěšeno 17. 5.2017

Finanční úřad

 Žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky

Veřejná vyhláška

Vyvěšeno: 28.4.2017

Sejmuto: 29.5.2017

 

Mikroregion OSOBLAŽSKO

Inventarizační zprava r.2016

revizní komise – zápis

Výkaz FIN 2-12 Výkaz zisku a ztrát,

Rozvaha a Příloha

Závěrečný účet r.2016

Závěrečný účet-zprava

Zprava o výsledku hospodařeni r.2016

VYVĚŠENO 27.4.2017

SEJMUTO:

Dražební vyhláška

Usnesení o nařízení dražby

Vyvěšeno: 26.4.2017

Sejmuto: 12.5.2017