Category: Úřední deska (archiv)

Informace o konání 14. zasedání ZO Liptaň

Pozvánka na 14. zasedání ZO 30.8.2017

vyvěšeno:23.8.2017

Sejmuto: 31.8.2017

Výzva k podání nabídky k zakázce malého rozsahu – ,, Stavební úpravy kapličky Liptaň, par. č. st. 217″

Výzva k podání cenové nabídky – Stavební úpravy kapličky v Liptani, par.č. st. 217

Čestné prohlášení

Vyvěšeno: 14.8.2017

Sejmuto: 24.8.2017

Záměr prodeje pozemků

Záměr č. 5-2017

Záměr č. 6-2017

Záměr č. 7-2017

Vyvěšeno: 4.8.2017

Sejmuto: 22.8.2017

Obec Liptaň – veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška F

Vyvěšeno: 20.6.2017

Sejmuto: 8.7.2017

Mikroregion Krnovsko

Schválený závěrečný účet – 20170612155628429

 

Rozpočtová opatření č.3

Vyvěšeno: 14.6.2017

Plán péče o přírodní památku Liptáňský bludný

 

Oznámení o projednání – Liptáňský bludný balvan

Navrh planu pece PP Liptansky bludny balvan

M5 bludný balvan .priloha

M1 bludný balvan .priloha

M3 bludný balvan. priloha

Continue reading

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška – H.

vyvěšeno 5.6.2017

sejmuto: 27.6.2017

Voda svazek obcí- závěrečný účet za rok 2016

466200523_0_zpráva(2)

rozbor hosp.2016

závěrečný účet 2016

Vyvěšeno: 5.6.2017

Sejmuto: 30.6.2017

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Územního plánu Liptaň

 

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Územního plánu Liptaň

 

I.2.a) Výkres základního členění území

I.2.b) Hlavní výkres – urbanistická koncepce a doprava

I.2.c) Koncepce technické infrastruktury

I.2.d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.2.a) …

Continue reading

Mikroregion KRNOVSKO

Fin 2-12M Příloha

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání MRK za 2016

Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření MRK za 2016

Závěrečný účet MRK za 2016

Vyvěšeno: 12.5.2017

Sejmuto: 31.5.2017