Category: Veřejné akce

Obec Liptaň – výzva k podání nabídky,, Rekonstrukce kamenného schodiště, Liptaň par. č. 266 a 2072/1

Dokumenty ke stažení zde:

výzva k podání nabídky rekonstrukce kamenného schodiště, Liptań par.č. 266 a 2072-1

Čestné prohlášení

Vyvěšeno 23.5.2016

Sejmuto     9.6.2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Výzva k podání nabídky Liptaň štěpkovač

Vyvěšeno: 29.5.2015

Sejmuto:    17.6.2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Výzva k podání nabídky Liptaň auto

Vyvěšeno: 29.5.2015

Sejmuto:   17.6.2015

Výzva na opravu hasičské zbrojnice v obci Liptaň

Výzva k podání cenové nabídky – oprava hasičské zbrojnice

Rekapitulace_rozpočtu- Hasičská_zbrojnice_Liptáň_-_sanace_-_Zadání_-_

příl. 4 – čestné prohlášení uchazeče

Položkový rozpočet- Hasičská_zbrojnice_Liptáň_-_sanace_-_Zadání

Krycí list-1- Hasičská_zbrojnice_Liptáň_-_sanace_-_Zadání_-

 

Vyvěšeno: 27.6.2014

Výzva na opravu místních komunikací obce Liptaň

Výzva k podání cenové nabídky – Oprava místních komunikací Obce

příl. 4 – čestné prohlášení – kvalifikační předpoklady

příl. 3 – čestné prohlášení uchazeče

příl. 2 – krycí list nabídky oprava místních komunikací Liptaň

položkový rozpočet na opravu místních komunikací Liptaň – P

 

Vyvěšeno: 27.6.2014

Výzva zadavatele

Výzva zadavatele kaple Liptaň TCZD (1)

Zveřejněno 22.5.2013