Category: Vyhlášky

Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vyvěšeno od 29.11.2011 sejmuto 16.12.2011. vyhlaska_2

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

Vyvěšeno od 29.11.2011 sejmuto 16.12.2011. ozv_1_2012