Informace pro občany na rok 2019

9

Úřední dny určené občanům na obecním úřadě v Liptani –

pondělí      7,00  –  12,40         13,40  –  17,00

středa      7,00  –  12,40         13,40  –  16,00

Svoz plastů 2019 co 2 měsíce – termíny svozu:

vždy pondělí od ranních hodin

25.února         20.dubna   17.června  

26.srpna         21. října           16.prosince

Platba za odpady 2019 – svozy co 14 dní – každý lichý týden

  • trvalý pobyt – cena zůstává stejná 500,- Kč na osobu/rok
  • chalupáři, chataři – 500,- Kč/rok na nemovitost
  • psi – jeden pes 100,- a každý další 150,- Kč
  • pozemky – nájmy

Žádáme občany, udržujte prosím na hřbitově pořádek. Občané, kteří budou renovovat pomníky na hřbitově,  jsou povinni staré rámy a pomníky odvést na skládku např. do Krnova !!!

Konve prosím ukládejte k zídce asi 5 m nad kapličkou. Neukládejte je ke kapličce ke dveřím z důvodu zašpinění nebo poškození dveří a stěny. Děkujeme.

Telefon MUDr. Hana Jelínková 554 652 206 

MUDr. Hana Jelínková

oznamuje

ÚPLNÉ ZRUŠENÍ

ordinace v Liptani z důvodu nezájmu občanů.

Den dětí:                           sobota 15. června 2019 v 15.30 hod. na zahradě MŠ

Setkání seniorů:               září 2019 – termín bude upřesněn