Zápis o výsledku přezkoumání hospodaření MRK za 2016