Obec Liptaň – výzva k podání nabídky,, Rekonstrukce kamenného schodiště, Liptaň par. č. 266 a 2072/1

Dokumenty ke stažení zde:

výzva k podání nabídky rekonstrukce kamenného schodiště, Liptań par.č. 266 a 2072-1

Čestné prohlášení

Vyvěšeno 23.5.2016

Sejmuto     9.6.2016