Audit za rok 2016 – zprava o přezkoumání hspodaření