Return to Územní plán Liptaň

I.2.b) Hlavní výkres – urbanistická koncepce a doprava