Return to Územní plán Liptaň

I.2.d) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací