Return to Územní plán Liptaň

II.2.c) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu