Zastupitelstvo

Radek Kocián
Milan Žídek
František Tománek
Ludmila Grčková
Hana Němcová
Drahoslav Kocián
Karel Dudek
místostarostka Radka Klečková
starostka Mgr. Blanka Klimošková