Co do DČOV nepatří a jak ji správně používat !!

Nepříznivé aspekty provozu ČOV

O provoz ČOV je nutné se přiměřeně starat a zabezpečit tak optimální bezporuchový chod. Čistírna ATplus pracuje na biologickém principu. Z tohoto důvodu je třeba ji chránit před rušivými vlivy, které mohou negativně ovlivnit její činnost.

Pro plynulý a bezproblémový chod ČOV je třeba zohlednit následující skutečnosti:

optimální pH pro činnost bakterií je 6,5 – 8,5. Voda z praní zvyšuje hodnotu pH.

Doporučuje se max. 1 – 2 praní za den při použití ČOV AT 6 plus.

 

Do odpadních vod nevylévat (nevypouštět do ČOV):

zbytky kyselin, louhů,

vysoce koncentrované organické látky, jako například zbytky jídel, ovoce a zeleniny, odpad z kuchyňského drtiče apod.

toxické látky: rozpouštědla, hořlaviny, léky, přípravky na ochranu rostlin, motorový olej atd.,

nerozložitelný materiál, jako plenky, kancelářský papír, novinový papír, hygienické vložky, vlhčené papírové utěrky,

obalový materiál, fólie, impregnovaný papír, cigaretové nedopalky, …

omezit likvidaci přebytečných tuků, olej po smažení, fritovací olej a pod. Tyto tuky a oleje jsou velmi nepříznivé pro biomasu, která se vytváří v ČOV. Zamezuje přístupu vzduchu v aktivační části ČOV a tím způsobuje kolaps biomasy.

Doporučujeme likvidovat přebytečné tuky a oleje např. zkrmováním, kompostováním apod.

 

Čistící a dezinfekční prostředky (SAVO, Domestos, Asanox, Colorox, Bref Duo Active, Devil, Tiret Profesional, Cillit obsahují chlornan sodný, který způsobuje zpomalení aktivity aktivovaného kalu. V případě používání uvedených dezinfekčních prostředků se doporučuje maximální denní dávka 0,1 l. Už při překročení tohoto limitu o 0,1 l může nastat vyhynutí aktivovaného kalu. Z uvedeného vyplývá, že pro bezporuchový chod ČOV je prospěšnější výše uvedené látky používat v menších dávkách než v jednorázovém větším množství.

 

Na čištění doporučujeme používat výrobek „FIXINELA“, který neobsahuje chlornan sodný a nepůsobí bakteriocidně. Doporučené jsou také výrobky DEDRA (www.dedra.cz).

Skip to content