Platba doplatku od občanů za DČOV

Žádáme občany,

kteří mají již nainstalovanou  a zprovozněnou DČOV,

aby zasílali na účet  obce – č. 1848183339/0800 doplatek za DČOV – var. sym. 2321

Každý z těchto občanů byl o své výši poplatku informován a svým podpisem potvrdil na:  Písemném závazném souhlasu s vybudováním DČOV a zaplacením doplatku.

Pokud tento souhlas nenaleznete, o výši poplatku se informujte přímo na obecním úřadě.

Děkuji. Klimošková

 

 

Skip to content