Rekapitulace finančních nákladů svozu a likvidace komunálního a tříděného odpadu  obce Liptaň za rok 2021

 

Rekapitulace finančních nákladů svozu a likvidace komunálního a tříděného odpadu  obce Liptaň za rok 2021

 

Komunální odpad:     149,54 t   –  likvidace + doprava     373 331,- Kč

Plasty                     :          8,36 t  –  likvidace + doprava       37 662,- Kč

Sklo                        :          5,32 t  –  likvidace + doprava         9 989,- Kč

Bioodpad – hnědé kontejnery  –  likvidace + doprava        82 283,-Kč

 

Náklady obce Liptaň celkem:                                               503 265,- Kč 

Od občanů bylo v roce 2021 vybráno                                 246 436,- Kč

479 platících trvale žijících občanů  a chalupářů

Náklady 503 265,- Kč : 479 občanů =     1 051,- Kč na občana

 

Z tohoto výčtu je patrné, že obec Liptaň musela navýšit poplatky za svoz odpadů v roce 2022.

Ani toto navýšení na 700,- Kč na poplatníka v žádném případě nepokryje navýšené ceny v roce 2022.

Zelených velkých kontejnerů se vyvezlo 89 ks – což není započítáno  do tohoto výčtu nákladů na likvidaci a svoz  odpadů obce Liptaň

Skip to content