Servisní poplatky za DČOV

Žádáme občany, kteří mají vybudované DČOV přes obec Liptaň, aby zaplatili servisní poplatek ve výši 100,- Kč/ za měsíc – září, říjen, listopad, prosinec 2022. Prosím uhradit najednou celkovou částku za tyto 4 měsíce – 400,- Kč na číslo účtu 1848183339/0800 s var. symbolem – nejprve napište své číslo popisné 149 a poté dopište 2321 – např. 1492321. Tuto částku zašlete do 31.12.2022

Od roku 2023 bude servisní poplatek činit 12 x 100,- Kč = 1 200Kč se stejným variabilním symbolem. Tento poplatek můžete uhradit najednou nebo i ve dvou splátkách 1/2 do 31.3.2023 a  2/2 do 30.9.2023

Skip to content