Výzva k úhradě za svoz komunálního odpadu a psa !!

Obec Liptaň vyzývá ty občany obcí Liptaň, Bučávka, Horní Povelice i chalupáře, kteří nemají zaplacené odpady za tento nebo i loňský rok, nechť tak učiní přímo na obecním úřadě v Liptani ve dnech:

pondělí – 7.12. 2020       od 7, 00 – 12,00 hod.

 středa  – 9.12.  2020      od 7,00 – 12,00  hod

Poplatky můžete také zaplatit přes účet a to na č. účtu obce Liptaň: 1848183339/0800

Skip to content