Zvýšení ceny poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a vodného

Vážení spoluobčané

 

Zastupitelstvo obce Liptaň na svém zasedání projednali a schválili   navýšení poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Toto navýšení bylo schváleno  a vyhlášeno Obecně závaznou vyhláškou obce Liptaň č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Částka se určuje dle navýšení cen platné od 1.1.2022 za uložení komunálního odpadu na skládce. Dále se od 1.1.2022 navýší ceny za dopravu a likvidaci. Celkově se pro obec Liptaň navýší ceny v roce 2022 v průměru o 40% . Což v žádném případě nepokryje původní částka za likvidaci a svoz komunálního odpadu, která byla v tomto a minulých letech 500 Kč na občana.

Cena za svoz a likvidaci komunálního odpadu, bioodpadu, plastů a skla bude od 1.1.2022 činit 700,- Kč/ na občana.

 

VODA SVAZEK OBCÍ – Damašek INFORMUJE:

Od 1.1.2022 je navýšena cena za  vodné ze 40,- Kč na 43,- Kč za m3  a to z důvodů navýšení cen energií, chemie a materiálu potřebného k údržbě vodovodní sítě a oprav poruch.

 

V Liptani 20.12.2021                                    Blanka Klimošková

starostka obce Liptaň

Skip to content