Židovský hřbitov v Osoblaze

Přiléhá ke zbytkům městských hradeb. Jeden z nejvýznamnějších starých židovských hřbitovů připomínajícími historii zdejší zaniklé židovské obce s četnými náhrobky (asi 313 z původních 1200 ks) ze 17.století. Hřbitov v Osoblaze je navíc i památkou na velkou řadu vynikajících židovských osobností, které svým významem překračovaly dějiny regionu. Židovské osídlení Osoblahy je doložené od 14. století, ale Židé odsud odešli ještě před druhou světovou válkou. Jak ho najít: 150 m severovýchodně od náměstí (V obci jsou zelené ukazatele). Více informací

Skip to content